Aiseesoft

Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Tämä EULA on oikeudellisesti sitova sopimus lisenssinsaajan loppukäyttäjän ("loppukäyttäjä") ja ohjelman ("Aiseesoft") kehittäjän Aiseesoft Studion välillä, joka hallitsee Aiseesoftin tuotteiden ("Ohjelmisto") käyttöä. Asentamalla Ohjelmisto hyväksyt tämän sopimuksen ehdot sitovasti.

OHJELMISTOTUOTTEEN LISENSSI

OHJELMISTOTUOTE on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla sekä muilla immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla ja sopimuksilla. OHJELMISTotuote on lisensoitu, ei myyty, käytettäväksi sinulle vain tämän lisenssin ehdoilla. Aiseesoft Studio pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle.

1. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

Tämä käyttöoikeussopimus antaa sinulle seuraavat oikeudet OHJELMISTOTUOTTEEN suhteen:
Rekisteröinnin jälkeen sinulle myönnetään peruutettavissa oleva, henkilökohtainen, ei-yksinoikeudellinen ja siirtämätön käyttöoikeus ohjelmiston asentamiseen ja aktivointiin yhteen erilliseen tietokoneeseen yksinomaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa levittää tai asettaa Ohjelmistoa saataville verkossa, jossa sitä voisi käyttää useita laitteita samanaikaisesti, tai missään tapauksessa toimittaa Ohjelmistoa useille käyttäjille, ellet ole ensin ostanut Aiseesoftilta vähintään MULTI-USER-lisenssiä. Studio. Tämän ohjelmiston jakaminen muille henkilöille tai muiden henkilöiden salliminen tarkastella ohjelmiston sisältöä on tämän käyttöoikeuden vastaista.

2. Tekijänoikeudet

Kaikki OHJELMISTOTUOTTEEN nimikkeet ja tekijänoikeudet (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, kaikki ohjelmat, valokuvat, animaatiot, video, ääni, musiikki ja teksti, jotka on sisällytetty OHJELMISTOTUOTTEESEEN), niihin liittyvät painetut materiaalit ja kaikki OHJELMISTOTUOTTEEN kopiot ovat Aiseesoft Studion omistamia. OHJELMISTOTUOTE on suojattu tekijänoikeuslakeilla ja kansainvälisten sopimusten määräyksillä. Siksi sinun on kohdeltava OHJELMISTOTUOTEa kuin mitä tahansa muuta tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia, etkä saa poistaa tai piilottaa mitään omistusoikeudellisia ilmoituksia, etikettejä tai merkkejä ohjelmistosta.

3. RAJOITUKSET

Et voi, ja et voi sallia muiden (a) suunnitella, purkaa, purkaa, purkaa, purkaa tai purkaa lähdekoodia SOFTWARE-tuotteen objektikoodiosuuksista, paitsi ja vain siinä määrin kuin tällainen sovellettava lainsäädäntö sallii nimenomaisesti toiminnan rajoittamisen tästä rajoituksesta huolimatta; (b) muokata, jakaa tai luoda SOFTWARE-tuotteen johdannaisia; (c) kopioida (muu kuin yksi varmuuskopio), levittää, julkisesti näyttää, lähettää, myydä, vuokrata, vuokrata tai muulla tavoin hyödyntää OHJELMISTOA.

4. MUIDEN OIKEUKSIEN JA RAJOITUKSEN KUVAUS.

- COVER CD
Aiseesoft Studion (vain arviointikopio) jäljentäminen ja jakelu monissa vastaavien aikakauslehtien julkaisemissa Cover CD -levyissä on sallittu. Aiseesoft Studioon on kuitenkin lähetettävä jäljennös CD-levystä.

- TERMI
Tämä lisenssi on voimassa, kunnes se lopetetaan. Voit lopettaa sen milloin tahansa tuhoamalla OHJELMISTOTUOTTEEN ja sen kaikki kopiot. Tämä lisenssi päättyy myös, jos et noudata tämän sopimuksen ehtoja tai ehtoja. Tällaisen irtisanomisen jälkeen sitoudut tuhoamaan OHJELMISTOTUOTTEEN ja sen kaikki kopiot.

RAJOITETTU TAKUU

EI TAKUUTA

Aiseesoft Studio kieltäytyy nimenomaisesti kaikista OHJELMISTOTUOTTEEN takuista. OHJELMISTOTUOTTEET ja niihin liittyvät asiakirjat toimitetaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta, mukaan lukien, rajoittamatta, implisiittiset takuut tai myyntikelpoisuus, soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen tai rikkomusten puuttuminen. OHJELMISTOTUOTTEEN käytöstä tai suorituksesta johtuva koko riski on sinun kanssasi.

ERILLISYYS

Jos jokin tämän sopimuksen määräys julistetaan mitättömäksi tai mitättömäksi lakisääteisellä tai oikeudellisella päätöksellä, osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että kaikki muut säännökset, jotka eivät ole pätemättömiä tai mitättömiä, pysyvät täysin voimassa.

EI VASTUU VAHINGOISTA

Aiseesoft Studio tai sen tavarantoimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoittamatta vahingot, jotka aiheutuvat liiketoiminnan voittojen menettämisestä, liiketoiminnan keskeyttämisestä, yritystietojen menettämisestä tai muista taloudellisista menetyksistä), jotka johtuvat käytöstä tai kyvyttömyydestä. käyttää tätä Aiseesoft-tuotetta, vaikka Aiseesoft Studio -yritykselle olisi ilmoitettu tällaisten vaurioiden mahdollisuudesta.

MUUT

1. Aiseesoft Studio ei salli sinun käyttää OHJELMISTOTUOTETTAMME jotain, joka rikkoo paikallista lakia. Jos käytät OHJELMISTOTUOTETTAMME laittomaan toimintaan, seurauksena oleva tulos on omalla vastuulla. Jos et ole sitä mieltä, älä asenna ja / tai käytä OHJELMISTOTUOTETTA.

2. Lopullinen tulkinta jää harkintansa mukaan. Jos sinulla on kysyttävää tästä EULA-sopimuksesta tai haluat jostain syystä ottaa yhteyttä Aiseesoft Studioon, kirjoita osoitteeseen tuki@aiseesoft.com.

MUUT EHDOT

Aiseesoft Studialla on oikeus muuttaa tätä sopimusta ilman erillistä ilmoitusta asiaan liittyvän lain, asetuksen ja liiketoimintastrategian muutoksen mukaisesti. Muutettu versio julkaistaan ​​sivustollamme. Jos olet eri mieltä tämän sopimuksen ehdoista, lopeta OHJELMISTOTUOTTEEN käyttö; jatkuvan käytön katsotaan hyväksyvän tämän sopimuksen.

Aiseesoft Studiolla on valtuudet tulkita ja muuttaa tätä sopimusta lain sallimassa laajuudessa.